جدول باکس آفیس
 • باکس آفیس

  Onward

  هفته دوم اکران فروش هفتگی 10.6 میلیون دلار مجموع فروش کل 60.4 میلیون دلار
  01
 • باکس آفیس

  Bloodshot

  هفته اول اکران فروش هفتگی 9.2 میلیون دلار مجموع فروش کل 9.2 میلیون دلار
  02
 • باکس آفیس

  I Still Believe

  هفته اول اکران فروش هفتگی 9.1 میلیون دلار مجموع فروش کل 9.1 میلیون دلار
  03
 • باکس آفیس

  The Invisible Man

  هفته سوم اکران فروش هفتگی 5.9 میلیون دلار مجموع فروش کل 64.3 میلیون دلار
  04
 • باکس آفیس

  The Hunt

  هفته اول اکران فروش هفتگی 5.3 میلیون دلار مجموع فروش کل 5.3 میلیون دلار
  05
 • باکس آفیس

  Sonic the Hedgehog

  هفته پنجم اکران فروش هفتگی 2.5 میلیون دلار مجموع فروش کل 145.8 میلیون دلار
  06
 • باکس آفیس

  The Way Back

  هفته دوم اکران فروش هفتگی 2.4 میلیون دلار مجموع فروش کل 13.4 میلیون دلار
  07
 • باکس آفیس

  The Call of the Wild

  هفته چهارم اکران فروش هفتگی 2.2 میلیون دلار مجموع فروش کل 62.1 میلیون دلار
  08
 • باکس آفیس

  Emma

  هفته چهارم اکران فروش هفتگی 1.3 میلیون دلار مجموع فروش کل 9.9 میلیون دلار
  09
 • باکس آفیس

  Bad Boys for Life

  هفته نهم اکران فروش هفتگی 1.1 میلیون دلار مجموع فروش کل 204.3 میلیون دلار
  10
از سراسر وب
زیرنویس های بیشتر
تبلیغات